Healingsmassage

Ideen/filosofien bag:
Denne form for healingsmassage er en meget blid, dybtgående og omsorgsfuld massageform, som støtter modtageren i at få et pusterum fra sindets konstante tankestrøm og til at synke ind i et rum af stilhed og væren, hvorfra det er muligt at lære sig selv at kende fra et mere ressourcefyldt og dybt sted.

Hvordan foregår det?
Healingsmassage er primært rolige strøg sammmen med direkte healing, det betyder, at der holdes stille for at heale.
Inden massagen åbnes for kroppens energicentere, sådan at kroppen er mere balanceret og modtagelig for behandlingen.
En healingsmassage kommer hele kroppen igennem for at løsne spændinger og ubalancer

Særligt godt for:
Kroppens spændinger kan komme fra skæve arbejdsstillinger og lignende.
Men nok så mange gange spænder vi op på grund af stress eller fordi noget går os på.
Når healingsmassage løsner op for disse spændinger, opstår billeder eller tanker, som minder om situationen, spændingen opstod i og giver dermed en øget bevidsthed om årsager til spændingerne.

Mindre godt for:
Muskelsmerter hvor årsag kendes, og der er brug for hurtig smerte lindring

Effekt:
Healingsmassage er en afspændende kropsmassage og et dybt redskab til personlig udvikling.
Det er en meget rolig massageform, som søger en dyb, indre ro, for bedre at kunne mærke krop og følelser.